Cesta uzdravení

Poruchy příjmu potravy představují skupinu vážných a dlouhodobých nemocí. Na základě zkušeností s úspěšným léčením je tady potřebná spolupráce různých profesí a odborníků.

Koučink

Cestu uzdravení doporučujeme začít koučinkem, který vytváří prostor pro důvěru, respekt, otevřené sdílení a podporu. Pomůže nám zmapovat situaci, podívat se na rodinné souvislosti, nastavit cíle a detailně naplánovat další potřebné kroky na Cestě uzdravení. Uvědomění si konkrétní situace a převzetí odpovědnosti za léčbu je velmi potřebné.

Lékař

Spolupráce s lékařem, pediatrem, praktickým lékařem, psychiatrem je velmi důležitá. Je základem pro další léčbu, pravidelné kontroly a potřebná vyšetření.

Psychoterapie

Oblast psychoterapie tvoří jádro Cesty uzdravení. Velmi důležitá je tady aktivní spolupráce pacienta a terapeuta. Vede nás k hledání příčin onemocnění, práci s emocemi, osobností i podvědomými programy a přesvědčeními.

Výživové poradenství

Správná výživa v potřebném množství i kvalitě je základem léčby. Nutriční terapeut může doporučit vhodný jídelníček a stravovací návyky na základě konkrétních potřeb každého pacienta.

Fyzioterapie

Vhodné cvičení, pohyb v přiměřeném rozsahu a doporučení pro další práci s tělem je významnou součástí Cesty uzdravení.

Pro první kontakt využijte naše centrum v Praze

Nadační fond Gabi
Španělská 6, 12000 Praha 2
Andrea Husarová  
tel.: +420 602 181 108
info@nadacnifondgabi.cz